พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทางการเงิน และ การปฏิบัติตามกฏระเบียบ (OFC)

วันศุกร์ที่๑๐พ.ค.๖๒เวลา๑๐.๐๐น.พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฏระเบียบ(OFC) ของฝตส.๔ตส.๑ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงปราณีฦาชาผกก.ฝตส.๔ตส.๑กับพวกรวม๓นายที่สภ.ยางตลาดหน่วยงานในสังกัดภ.จว.กาฬสินธุ์โดยมีพ.ต.อ.ธีรวุฒิวงศาอ้วนผกก.สภ.ยางตลาดและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมผู้สังเกตการณ์จากภ.๔พ.ต.อ.บัญชรมาลีศรีรองผบก.อก.ภ.๔และจากภ.จว.กาฬสินธุ์ร.ต.อ.หญิง  ยุวะลัยอาจหาญรองสว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
          

ปลัดอำเภอโคกสำโรง ลพบุรี” เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี  ว่า  เมื่อวันที่10 พฤษภาคม2562 เวลา15.30. ที่ผ่านนั้น. โดยมีนายธนพลสุทธิชัชวาลย์ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโคกสำโรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก  ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผู้ร่วมพิธีจำนวน200 คนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสาและประชาชนร่วมกันตั้งปณิธานเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกต้นรวงผึ้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านชอนอุดมหมู่ที่10 ตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
      ใจรัก.  วงศ์ใหญ่.  ข่าว.  สำนักข่าวข่าวสืบสวน.  สนอง.  แท่นสูงเนิน.   ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์.  5 เหล่าทัพ.  จังหวัดลพบุรี
            

สระบุรี​- ภาครัฐ​ ภาคเอกชนและ จิตอาสา​ ร่วมทหาร​ ฝ่ายปกครอง​ร่วมกันซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่หนองแค​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่9พ.ค.62เวลา09.00น.​ ภาครัฐ​ ภาคเอกชน​ ” ทำความดี​ ด้วยหัวใจ” ร่วมกันซ่อมสร้างบ้าน​ ผู้ยากไร้​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่10​ โดยมีชุดรส.จว.ส.บ.(มทบ.18) มว.รส.ที่2 อำเภอหนองแคมีร.ต.สุพจน์. พานิช, จ.ส.อ.พีระ. กลางมณีและจ.ส.ทอนุรักษ์. คำแฝงลงพื้นที่บ้านต้นบกตำบลบัวลอยอ.หนองแคจ.สระบุรีร่วมกับกำนัน- ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาต.บัวลอยและกำลังพลจิตอาสา.มทบ.18 จำนวน5 นายและบริษัท​ FB แบตรี่  จำกัด  คุณสุภาพร  นาคยา​ พร้อมทีมงานให้การสนับสนุนและร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้น.ส​ บุญเริ่มศิลาอายุ80ปีอยู่บ้านเลขที่32 ม.11 ต.บัวลอยอ.หนองแค  น.ส.บุญเริ่มศิลา​ ซาบซึ่งน้ำใจและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาช่วยดำเนินการในการซ่อมแซ่มและสร้างบ้านให้ตนในครั้งนี้
ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน
            

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา กว่า 2 แสน 4 หมื่นบาท เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครอง ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องใน วันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา โดยมีนักปฏิบัติการจิตวิทยาจากกองทัพภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมงาน ที่ จ. ลพบุรี

พลตรี เชษฐา ตรงดีรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจ.ลพบุรีเป็นผู้แทน    ท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ49 ปีของการก่อตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและตัวแทนนักปฏิบัติการจิตวิทยาจากกองทัพภาคที่1 ถึง4 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน
     ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักรบปจว. ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิต่างๆโดยเฉพาะเพื่อนนักรบปจว. ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
       โอกาสเดียวกันรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลของหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมารวม21 คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและถือเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ดี
       ในการนี้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยายังได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับให้แก่บุตรข้าราชการกำลังพลพัน.ปจว. ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย  จำนวน155 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น242,000 บาท  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อีกด้วย
ใจรัก.  วงศ์ใหญ่. ข่าวสำนักข่าวข่าวสืบสวน.
สมชายเกตุฉาย  –   ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์.  5 เหล่าทัพ.  จังหวัดลพบุรี.
         

พล.ต.ท. สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่๙พ.ค.๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท. สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุฯของฝตส.๔ตส.๑ชุดที่๒โดยพ.ต.ท.หญิงเยาวเรศแสงจันทร์รองผกก.ฝตส.๔ตส.๑กับพวกรวม๓นายที่สภ.โนนสูงอ.ยางตลาดหน่วยงานในสังกัดภ.จว.กาฬสินธุ์โดยมี
พ.ต.อ.ออมสินตรารุ่งเรือง  รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์พ.ต.อ.บุญเทียนพุดสีเสนผกก.สภ.โนนสูงและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.๔พ.ต.อ.บัญชรมาลีศรีรองผบก.อก.ภ.๔  และจากภ.จว.กาฬสินธุ์ร.ต.อ.บพิตรไชยสถิตย์รองสว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
          

พลตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (ผบก.น.1)​ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ประธานคณะทำงานโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ

วันนี้ วันศุก​ร์ที่​ 10 พ.ค.62 เวลาประมาณ 08.30 น.​ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ : พลตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (ผบก.น.1)​ / รองประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน / ประธานคณะทำงานโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2

Cr.ทีมงานสนง.บก.น.1
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​