พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

วันจันทร์ที่๒๙เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕ น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว๔ปี(๒๕๕๙-๒๕๖๒)  ของหน่วยงานในสังกัดสยศ.ตร.ของฝตส.๑ตส.๓ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงทิพย์สุดาพิมพะผกก.ฝตส.๑ตส.๓กับพวกรวม๓นายโดยมีพล.ต.ต.กฤษฎาสุรเชษฐพงษ์รองผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.อรุณอมรวิริยะกุลผบก.ยศ. พล.ต.ต.เนติพงศ์ธาตุทำเลผบก.วจ. พ.ต.อ.ธีระวุฒิกิ่งวรรณรองผบก.ผอ. พ.ต.อ.ยิ่งยศอินทบุหรั่น  รองผบก.ผค.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสยศ.ตร.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
        

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๔/๖๒

วันจันทร์ที่๒๙เม.ย.๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส. เข้าร่วมประชุมบริหารตร.ครั้งที่๔/๖๒ณห้องศรียานนท์ชั้น๒อาคาร๑ตร. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่๓.๒เรื่อง“เงินของกลางคดีอาญา” และวาระที่๓.๓เรื่อง“ผลการตรวจสอบห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒