เปิดเทอมแล้วจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง สร้างความสุขแก่ผู้สูงวัย

ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีพิธีเปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง” อ.ควนกาหลง จ.สตูล อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนผู้สูงอายุ 150 คน จาก 11 หมู่บ้าน
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ซึ่งเป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การรู้จักดูแลตนเอง ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเปิดการเรียนการสอนในทุกๆวันที่ 5 ของเดือน
ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของชั่วโมงเรียนในแต่ละเดือน ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน มีการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

              

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ณ สถานีเรือ แหลมโจรคร่ำ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่๑๒ตุลาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๔.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ทรงร่วมปล่อยเต่าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร เฝ้ารับเสด็จ ทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน๓๓๐ตัว ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ระยะทาง๕๐เมตร ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ สถานีเรือ บริเวณปลายแหลมโจรคร่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร

     

    

    

    

 

 

เกาะสมุย ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89รูป รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันนี้13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ท่าเทียบเรือหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต. กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน89รูปกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     

    

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึง”บ้านกึ่งวิถี”

วันที่12 ตุลาคม2562 ที่ชุมชนกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง.จ.นราธิวาส นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรมและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึง”บ้านกึ่งวิถี”โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมความประพฤติและผู้บริหารคุมความประพฤติ

     

    

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเซ็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าจังหวัดราชการนราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางดวงจันทร์ ทองขาว ผูำนวยการสำนักควบคุมความประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมปูลากาเม็ง หรือเกาะแพะ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชน กาแลตาแปเพื่อพูดคุยชี้แจงกระบวนและขั้นตอน ตลอดจนระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์”บ้านกึ่งวิถี”ให้เกิดความเข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯซึ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ฝึกอาชีพ รวมถึงการใช้หลักศาสนา มาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น อันเป็นการร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมอย่างหยั่งยืนต่อไป