ประชุมคณะกรรมการ กองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานประชุม กรรมการบริหารคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง

ใจรัก วงศ์ใหญ่ วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรีประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมจัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ อย่างสมเกียรติ ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่ สมเกียรติครูของแผ่นดิน

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานงานแสดงมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวน ๑๕ ท่าน ที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายเสน่ห์กล่อมกูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมี นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ภาพแห่งความประทับใจที่มอบให้ในวันเกษียณราชการ เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อเร็วๆนี้ : พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ว่าที่นายแพทย์ใหญ่ (สบ.8) โรงพยาบาลตำรวจได้ให้เกียรติ มามอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้กับ นายยรรยง แป้งหอม หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นายยรรยง แป้งหอม ซึ่งป่วยด้วยโรคตับ และถูกรับไว้รักษาตัวในวันเกษียณอายุราชการ ไม่สามารถขึ้นไปร่วมงานเกษียณอายุราชการได้

หลังจากทราบข่าวจากทางคณะกรรมการ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท่านจึงได้รีบไปมอบของที่ระลึกให้ถึงที่หอพักผู้ป่วยทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจต่อนายยรรยงฯ เป็นอย่างยิ่ง

กำลังใจจากผู้บริหารสูงสุดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ให้ความใส่ใจและไม่เคยลืมถึงแม้นท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการ

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ โทร.02-2076186 “ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน