มณฑลทหารบกที่ 13 ต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพบกอินโดนีเซีย เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี สำนักข่าวนิวส์วันออฟเดอะเวิลค์ รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทน กองทัพบกอินโดนีเซีย ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการสาธิตการจัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลารวมใจรัก สนามกีฬา มทบ.13 โดยเป็นสาธิตการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ร่วมกับ สนง.ปภ.จว.ล.บ.,ศูนย์ ปภ.เขต 16 จว.ช.น., มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการทหารพันธ์ดี มทบ.13 ธเนศ วงศ์ใหญ่ สนอง แท่นสูงเนิน ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

                                  

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ

และต่อมาเวลา๑๕.๐๐น. ของวันพฤหัสบดีที่๔ก.ค.๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุฯของฝตส.๑ตส.๒โดยพ.ต.อ.หญิงสุธีราตันหยงผกก.ฝตส.๑ตส.๒กับพวกรวม๓นายที่สภ.บ้านเอื้อมอ.เมืองลำปางจว.ลำปางโดยมีพ.ต.อ.วีระวุธชัยชนะมงคลรองผบก.ภ.จว.ลำปางพ.ต.อ.รัฐการสุรงคบพิตรผกก.สภ.บ้านเอื้อมและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.จว.ลำปางพ.ต.ท.หญิงเพ็ญแขนันทฤทธิ์รองผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำปางร.ต.อ.หญิงวันวิสาข์คำมีรองสว.ฝอ.ภ.จว.ลำปางและจากสภ.เมืองลำปาง(หน่วยผู้เบิก) พ.ต.ท.หญิงแฉล้มจันทร์ฉ่องสว.อก.สภ.เมืองลำปางให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี  รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า  เมื่อวันอังคารที่9 กรกฎาคม2562 เวลา10.30 น.
       นายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน”ตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี(Farmer Market) สาขาพัฒนานิคม” ณโรงพยาบาลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตมีแหล่งจำหน่ายแบบขายตรง(Direct Sale) และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษ
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการผลิตให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญถึงผู้บริโภคจึงได้มีนโยบายจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรงโดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรงโดยให้เกษตรเกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจำหน่ายเป็นประจำแบบถาวรและตามช่วงเวลาการจัดงานต่างๆมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์,เกษตรจังหวัด,สหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการจัดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) ขึ้นมาและการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีการวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ไร้สารพิษมาประกอบเป็นอาหารให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมได้เล็งเห็นถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก                              ธเนศวงศ์ใหญ่
สนองแท่นสูงเนิน
ไพรัตน์ทองแก้ว
พรเทพศรีสมุทร. ข่าว/ภาพศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
            

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๒ ลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรีรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า  นาวาอากาศเอกวสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุลผู้บังคับการกองบิน๒ในฐานะประธานกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ๐๒ลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ๐๒ลพบุรีในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน๑๐โรงเรียนเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ๐๒ลพบุรี    ธเนศ  วงศ์ใหญ่              สนอง  แท่นสูงเนิน      พรเทพ  ศรีสมุทร      ไพรัตน์    ทองแก้ว        ข่าว/ภาพ    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
            

พิธีแสดงความยินดีในการตรวจซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725)

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี  รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
นาวาอากาศเอกวสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุลผู้บังคับการกองบิน๒เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีในการตรวจซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบบที่๑๑(EC725) ที่แผนกช่างอากาศและแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กองเทคนิคกองบิน๒ได้ดำเนินการตรวจซ่อมเฮลิคอปเตอร์ระดับกลางโดยเริ่มซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบบที่๑๑(EC725) หมายเลขเครื่อง(20307) ซึ่งเข้าตรวจซ่อม๑๐๐ชั่วโมงบินตั้งแต่วันที่๑- ๕กรกฎาคม๒๕๖๒เสร็จเรียบร้อยเป็นเครื่องแรกณฝูงบิน๒๐๓กองบิน๒ธเนศวงศ์ใหญ่
สนองแท่นสูงเนิน
ไพรัตน์ทองแก้ว
พรเทพศรีสมุทร. ข่าว/ภาพศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
             

สตูล ประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร(ขมิ้นชัน)เพื่อการพึ่งตนเองและใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขและร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฯ

วันนี้9 ก.ค.62 ณห้องประชุมนครีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลอ.เมืองจ.สตูลนายศักดาวิทยาศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายเกษตรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขและร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฯโดยนายแพทยสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลกล่าวรายงานและพ.อ.สุระแก้วไพโรจน์รองผอ.รมน.จังหวัดส.ต.(ท.) พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดสตูลบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล(วิสาหกิจเพื่อสังคม) สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสตูลสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและเกษตรกรเข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้
        ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีนโยบายในกานดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรมาโดยตลอดโดยเฉพาะได้จัดให้มีการใช้ยาขมิ้นชันเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันในด้านการักษาโรคจุกเสียดโรคกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสมุนไพรขมิ้นชันและเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตขมิ้นชันในแง่อาหารเครื่องสำอางและยาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรยึดเป็นอาชีพต่อไป
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล