พัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่ง #Sport _City เมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่26กันยายน 2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาส นายยกสมาคมกีฬาพัทลุง นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานได้เดินทางเข้ารับป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรป้ายเมืองกีฬา (Sport City)จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาการเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬาในด้าน “เมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว”โดยการนำกิจกรรมที่พัทลุงจัดในปีที่ผ่านมา3กิจกรรมไปนำเสนอประกอบด้วย
(1)งานกรีฑาฯครั้งที่70 ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันโดยรัฐ ท้องถิ่น เอกชน
(2)งานเขาครามเทล จัดโดยเอกชน ไดับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ
(3) ทะเลน้อยรัน จัดโดยภาครัฐได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

โดยกิจกรรมเหล่าเกิดขึ้น”ตามยุทธศาสต์จังหวัด เขา ป่า นา เล”ล้วนแต่เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

     

นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาส นายกสมาคมการกีฬาแห่งพัทลุง เปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ทำให้เกิดงานกิจกรรมเกล่านี้ รวมถึงกิจกรรมกีฬาอื่นๆในจังหวัดพัทลุง ที่ช่วยกันผลักดันให้พัทลุง จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็น”พัทลุงเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว” #Sport _City

ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

    

    

    

    

   

   

    

     

    

 

PEA ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนถูมิภาค เขต.3. ภาคเหนือ ลพบุรี เปิดเผยว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินกฐินไปใช้เพื่อเป็น กองทุนในการสร้างโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันวัดป่าธรรมสุทธิมงคล จ.ลพบุรี ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย รวมทั้งคณะศิษย์ของหลวงตามหาบัว โดยมีกำหนดการในการเริ่มพิธีในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี