สตูล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันนี้ 3 มิ.ย. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พสกนิกรต่างปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ปทุมธานี-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสูงยังชีพให้ข้าราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธงรบ แจ้งจิต ผกก.สส.ภ.จว.ฯ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร นำ้มันพืชและอาหารแห้งให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สส.ภ.จว. ปทุมธานี ระดับรองสารวัตร และชั้นประทวน จำนวน 118 นาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ท่ีบริเวณใต้ถุนอาคารที่ทำการ ภ.จว. ปทุมธานี ด้านพล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งในด้านผลการจับกุมคดีอาญาและยาเสพติด ตลอดจนการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชน และเน้นย้ำว่า “ผู้บังคับบัญชาห่วงใยและพร้อมที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ”

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ศาลจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายศรีรัตน์ คงเพชร หัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 105 ชุด ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ เขตเทศบาลเมืองสตูล 6 ชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนชนาธิป ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
สำหรับการเข้ารับถุงยังชีพของประชาชนยังคงรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับมอบ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล