สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่. ลพบุรี. ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรีรายงาน  มาจากจังหวัดลพบุรีว่า  ในวันนี้(26 มิ.ย.62) เวลา.09.00 น.
พ.ต.ต.สถาพร  ศรีกงพาน  สว.อก.สภ.บ้านหมี่พร้อมด้วยจนท.ชมส.ฯร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่และร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลบ้านหมี่  โดยมีนายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมีนายอำเภอบ้านหมี่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษา
ธเนศ. วงศ์ใหญ่.          สนอง  แท่งสูงเนิน.    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี
             

กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม แอโรบิค สามัคคี เดิน- วิ่ง ตามโครงการหน่วยทหาร หมูบ้าน ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

พลตรีชาตรีกิตติขจรผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1 ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีเป็นประธานนำกำลังพลพร้อมครอบครัวหน่วยทหารภายในพื้นที่ค่ายเอราวัณตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจากชุมชุมต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดกว่า1,200 คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคสามัคคีเป็นเวลา15 นาทีก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนวิ่งและเดินเฉลิมพระเกียรติฯระยะทาง5 กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมพลังประชารัฐต้านยาเสพติดตามโครงการหน่วยทหารหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตะหนักถึงปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ่งไปจากแผ่นดินไทยตามรอยพระราชปณิฐานของในหลวงรัชกาลที่9 และร่วมถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลปัจจุบันอย่างพร้อมเพียงกัน
          ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดการประกวดวาดภาพของบุตรหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562.         ธเนศ.  วงศ์ใหญ่.           ใจรัก. วงศ์ใหญ่.         สมชายเกตุฉาย. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี
           

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงาน ด้าน P

และต่อมาเวลา๑๖.๐๐น. ของวันศุกร์ที่๒๑มิ.ย.๒๕๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านP เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของฝตพ.ตส.๓โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมพวกรวม๓นายที่สภ.เมืองกระบี่  จว.กระบี่โดยมีพ.ต.อ.สมเด็จสุขการผกก.สภ.เมืองกระบี่และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมผู้สังเกตการณ์จากภ.๘ร.ต.อ.หญิงศิริขวัญ พลประสิทธิ์รองสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘และจากภ.จว.กระบี่พ.ต.ท.หญิงทัศนีย์เจียรศิริรองผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่พร้อมพวกรวม๔นายให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
            

นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง

นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทดร. จตุรงค์ศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นตัวแทนในการให้โอวาทและมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่๑, ๒, ๔และ๕ครั้งที่๑๕“สุพรรณบุรีวิชาการ๖๒” โดยเน้นให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีได้แสดงศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดทำหน้าที่ของตนให้เต็มความรู้-ความสามารถนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี.       ธเนศ. วงศ์ใหญ่.            ใจรัก. วงศ์ใหญ่.    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.