พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี

วันพุธที่๑๙มิ.ย.๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส. เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุตามแผนการตรวจสอบระยะยาว๔ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดภ.จว.เชียงใหม่ของฝตส.๑ตส.๒โดยพ.ต.อ.หญิงสุธีราตันหยงผกก.ฝตส.๑ตส.๒พร้อมพวกรวม๓นายที่ห้องประชุมสภ.สันกำแพงจว.เชียงใหม่โดยมีพล.ต.ต.พิเชษฐจีระนันตสินผบก.ภ.จว.เชียงใหม่พ.ต.อ.ประภาษจันทร์เปล่งรองผบก.อก.ภ.๕พ.ต.อ.ไพศาลนันตารองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่พ.ต.อ.กตธนศรีงามช้อยรองผบก.สส.ภ.๕ผกก.สส. ผกก.ฝอ. ผกก.กลุ่มงานจร. หน.สภ.ทั้ง๓๘สภ.ในสังกัดภ.จว.เชียงใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกันและก่อนเข้าประชุมได้ปลูกต้น”ประดู่แดง” เป็นที่ระลึกในครั้งนี้

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

พลตรีสุพัษชัยเมฆะสุวรรณดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลจ.ลพบุรีพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลข้าราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกและคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวมทุนทรัพย์สำหรับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคกลางให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดณตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลโดยมีพระครูภาวนาโสภณรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        ทั้งนี้โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจและเครื่องมือแพทย์บางส่วนสำหรับช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคกลางแต่เครื่องมือแพทย์ประจำอาคารส่วนใหญ่ยังต้องจัดหาเองซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดจึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเพิ่มเติมโดยมีข้าราชการทหารพลเรือนลูกจ้างหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกและประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีซึ่งได้ทุนทรัพย์ในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน7456,789 บาท
       
ใจรัก. วงศ์ใหญ่.            ธเนศ. วงศ์ใหญ่
สมชายเกตุฉาย.          ข่าว/ภาพ.     ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5  เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
              

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานสรุปการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ พร้อมให้คำแนะนำ ของ ฝตส.๑ ตส.๒

และต่อมาเวลา๑๖.๐๐น. ของวันอังคารที่๑๘มิ.ย.๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานสรุปการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุพร้อมให้คำแนะนำ  ของฝตส.๑ตส.๒โดยพ.ต.อ.หญิงสุธีราตันหยงผกก.ฝตส.๑ตส.๒พ.ต.อ.เมธีศรีทะวงศ์ผกก.ฝตส.๒ฯปรก.ฝตส.๑ตส.๒และร.ต.อ.วิชาญเอกผลรองสว.ฝตส.๑ตส.๒ที่  กลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่โดยมีพ.ต.อ.ไพศาลนันตารองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ชัยรังษีผกก.กลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.จว.เชียงใหม่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน