สระบุรี-อำเภอเสาไห้จัดอบรม​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ สารวัตรฯผู้ช่วยฯให้รักสถาบัน​ พระมหากษัตริย์

วันที่29มีนาคม2562 เวลา 09.00 น.นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิดการอบรมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ สารวัตรฯผู้ช่วยฯให้รัก สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61″เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ สารวัตรฯผู้ช่วยฯกว่า200คนเพื่อจะได้นำได้ปฏิบัติในหน้าที่ในฐานะเป็นข้ารองบาทของพระองค์และเป็นผู้นำท้องที่จะต้องนำไปให้ความรู้สร้างความสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ที่สำคัญผู้นำท้องที่ต้องมีความรักสถาบัน​ ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์​ ที่หลีกเลี่ยงมิได้ในการที่หน่วยงาน904ที่นำความรู้มาอบรมเพื่อต้องการให้ผู้นำท้องที่นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในตำบลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ตนเป็นผู้ดูแลทุกข์สูขของประชาชนอยู่แล้วด้วย/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน