สระบุรี-แผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่น​ “บ้านสวย​ เมืองสุข” ในชุมชน/หมู่บ้าน ในบ้านซับประดู่

สระบุรี-แผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่น​ “บ้านสวย​ เมืองสุข” ในชุมชน/หมู่บ้าน ในบ้านซับประดู่
วันที่14มีนาคม2562​ นาย​ สมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานตรวจหมู่บ้านในโครงการฯมี นางบุญสิตา​ รัตนดิลก​ ณ​ ภูเก็ต​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 บ้านซับประดู่ตำบลมวกเหล็ก​ อำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจัดตามแผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่น”บ้านสวย​ เมืองสุข” ในหมู่บ้านชุมชน​ บ้านซับประดู่​ หมู่ที่6 ตำบลมวกเหล็ก​ อำเภอมวกเหล็ก​ จ​ังหวัดสระบุรีเป็นการตรวจหมู่บ้านครั้งที่4ของจังหวัดสระบุรีโดยมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจและสอบถอมปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่ในแต่ละอำเภอเพื่อผลักดันส่งเสริมให้กำลังใจ​ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง​ โดยแต่ละหมู่บ้านต้องอาศัยเศษรฐกิจพอเพียงของตนในการพัฒนาปรัชญาพอเพียงนำมาพัฒนาหมู่บ้านเช่นการปลูกปลอดสารพิษไว้กินและแบ่งปันเหลอนำไปขายในตลาดประชารัฐในชุมชน​ การจัดการพื้นมี่ปลอดขยะและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีื​การทำปุ๋ยมัก​ การขยะไม่มีวันเต็ม​ ใช้วัตถุเศษไม้ในชุมชนมาทำการเป็นถ่ายไร้ควัน​ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้ได้เกิดประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาปลอดการพนัน​ ส่งเสริมอาชีพให้คนในหมู่บ้านให้มีสถานการศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่มีการพัฒนาการเรียนรู้จัดมห้มีฐานเรียนรู้จำนวน5​ ฐานเรียนรู้ได้แก่​ ปุ๋ยอินทรีย์​ ขยะไม่มีวันเต็ม​ พรมเอนกประสงค์​ การปลูกผักปลอดสารพิษ​ การปลูกใผ่ชาวหม่นเพื่อขายลำต้น
ตามที่มีการประกวดหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน​ เพื่อต้องการคนในชุมชนมีความสามัคคี​ มีความรักท้องถิ่นบ้านเกิดและที่สำคัญคือการพัฒนาหมู่ของตนเองไปสู่การพัฒนาด้านจิตใจของคนในหมู่ดา้นจังหวัด​วัดสระบุรีได้จัดโครงการนี้มาต่อเนื่องโดยตลอดทุกปี

 

          

 

 

 

 

ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการตรวจดำเนินงานด้าน P และ IT ของโครงการ FIDS

วันอังคารที่ 12 มี.ค.62 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการตรวจสอบการตรวจดำเนินงานด้าน P และ IT ของโครงการ FIDS ของ สพฐ.ตร.ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ของ ฝตพ.ตส.1 ชุดที่ 1 โดย พ.ต.อ.หญิง พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์ ผกก.ฝตพ.ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ ศพฐ.7 อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม โดยมี พ.ต.อ.กัมปนาท แสงเพ็ชร์ ผกก.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7/หน.ศพฐ.ตร.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน