ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ

ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กระดับกองทัพภาค ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 10 มิ.ย.62

กองทัพบกแจ้งการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 เพื่อเข้ารับการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ระดับกองทัพภาคประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.62 โดยเคลื่อนย้ายกลับในวันที่ 10 มิ.ย.62 ต้นทางจากค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผ่านถ.เพชรเกษม ถ.พระราม 2 ใช้เส้นทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ เข้าสู่อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปลายทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 จ.ชลบุรีจึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

        

 

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก