อำเภอวังโป่งจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของอำเภอวังโป่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตภาคการเกษตร สำหรับการจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ/บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มผลิตภัณฑ์OTOPและกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยต่างๆ
ทางด้านนายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอวังโป่ง ในนามคณะกรรมการโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรได้เปิดเผยว่า “ การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรกรในวันนี้เราได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร มุ่งหวังให้เกษตรกรของอำเภอวังโป่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคCOVID-๑๙ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนและผลิตผลทางเกษตรของดีของอำเภอวังโป่งให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น “ สำหรับสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในวันนี้อาทิเช่นผลิตภัณ์หญ้าแฝก/ผักปลอดสารพิษ/อินทผลัม/ขนมไทย/ปุ๋ยมูลไส้เดือน/นำพริก/ผ้าทอ/หมอน/พันธ์ไม้ เป็นต้น

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ/ข่าว

วัชระสะกิดหมอวรงค์ ใช้วาทะกรรม”ชังชาติ”ทำสังคมแตกแยกจี้ถามตรง “รับงานใครมา”

(26ก.ค.63)นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก ที่ประกาศจัดหนักพวกชังชาติ กระตุ้นการปฏิวัติ ถือเป็นศัตรูแผ่นดิน ขอรวบรวมไพร่พลรับผิดชอบคนเหล่านี้นั้น นับว่าเป็นความโชคดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่หมอวรงค์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งขณะนั้นเคยประกาศจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์ตลอดไป แต่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็ลาออกไปอยู่พรรคการเมืองอื่น เปลี่ยนไปมาถึง 3 พรรคการเมืองแล้ว และยังมุ่งโจมตีนักการเมืองด้วยกันทุกวัน
ซึ่งนักการเมืองที่ดีไม่ควรไปชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นคนชังชาติแล้วประกาศว่าตนรักชาติปานน้ำลายไหล ขออย่าได้สร้างความแตกแยกของผู้คนในสังคมให้มากไปกว่านี้ ผู้ประดิษฐ์วาทะกรรมคำว่า”ชังชาติ” กำลังทำร้ายชาติอย่างไม่รู้ตัว คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับพวกตนอย่าไปว่าเขาว่าชังชาติเลย ทุกคนล้วนรักชาติตนเองทั้งสิ้น

นายวัชระ กล่าวอีกว่า การที่หมอวรงค์ประกาศว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูของแผ่นดินนั้น หมอวรงค์เป็นใครมีสิทธิอะไรที่จะไปตัดสินคนที่มีความคิดตรงข้ามกับหมอวรงค์ว่าเป็นศัตรูของแผ่นดิน จึงเห็นว่า กำลังทำตัวไม่แตกต่างอะไรกับสถานีวิทยุยานเกราะหรือนสพ.ดาวสยามที่โจมตีนักศึกษาในสมัย 6 ตุลา 2519 ซึ่งไม่เป็นผลดีกับสังคมไทยแต่อย่างใด และการที่หมอวรงค์บอกว่าจะรวบรวมคนจัดการคนพวกนี้เองนั้นหมอวรงค์เป็นใคร มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่

หากเกิดจลาจลความรุนแรงขึ้น หมอวรงค์จะรับผิดชอบอย่างไร
จะหนีเป็นคนแรกหรือไม่ จึงสงสัยว่าหมอวรงค์รับงานใครมาหรือไม่
หรืออยากมีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลหรือไม่ นักการเมืองที่ดีไม่ควรมองคนชาติเดียวกันว่าเป็นศัตรูของแผ่นดินแม้แต่คนเดียว เพราะเราคือคนชาติเดียวกัน สำหรับคนที่คิดจะไปเดินตามหลังหมอวรงค์ให้ลองถามคนใน3พรรคการเมืองที่หมอวรงค์เคยสังกัดก่อนว่าหมอวรงค์เคยรักษาคำพูดบ้างหรือไม่