พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซียและคณะเข้าเยี่ยมคำนับพลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผช. รมต. ประจำกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือข้อราชการ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซีย  พลตรี ดร. เจนวิทย์ ยามะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศาลรัฐธรรม นูญนาย ประสงค์ นุรักษ์ อดีต สว. 2 สมัย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผช. รมต. ประจำกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือข้อราชการ

        

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบ ฝตส.๓ ตส.๒ ชุดที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบ ฝตส.๓ ตส.๒ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ กก.๑๑ บก.รน.อ.เมืองหนองคาย จว.หนองคาย โดยมี พ.ต.อ.นิรันดร์ ปิตะกาศ ผกก.๑๑ บก.รน. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟัง