พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ (OFC) ของ ฝตส.๑ ตส.๓

และต่อมา เวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันอังคารที่ ๓ ก.ย.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ (OFC) ของ ฝตส.๑ ตส.๓ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.สมุทรสงคราม โดยมี พ.ต.ท.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร พ.ต.ต.กมลศักดิ์ หมื่นภักดี สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

     

     

 

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ(OFC) ของ ฝตส.๑ ตส.๓ จว.สมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ(OFC) ของ ฝตส.๑ ตส.๓ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.สมุทรสาคร โดยมี พ.ต.อ.เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.หญิง ปาณภัส ปทุมารักษ์ พ.ต.ท.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.ประพัทธ์ แกลงกระโทก พ.ต.ท.หญิง รินลภัส ละอองพราว สว.ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน