พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ

วันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๑๕-๑๘ ก.พ.๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ที่ ด่านตม.ทอ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.กรกฏ โปชยะวณิช ผกก.ด่านตม.ทอ.เชียงใหม่ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

                

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี

วันพุธที่๑๙มิ.ย.๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส. เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุตามแผนการตรวจสอบระยะยาว๔ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดภ.จว.เชียงใหม่ของฝตส.๑ตส.๒โดยพ.ต.อ.หญิงสุธีราตันหยงผกก.ฝตส.๑ตส.๒พร้อมพวกรวม๓นายที่ห้องประชุมสภ.สันกำแพงจว.เชียงใหม่โดยมีพล.ต.ต.พิเชษฐจีระนันตสินผบก.ภ.จว.เชียงใหม่พ.ต.อ.ประภาษจันทร์เปล่งรองผบก.อก.ภ.๕พ.ต.อ.ไพศาลนันตารองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่พ.ต.อ.กตธนศรีงามช้อยรองผบก.สส.ภ.๕ผกก.สส. ผกก.ฝอ. ผกก.กลุ่มงานจร. หน.สภ.ทั้ง๓๘สภ.ในสังกัดภ.จว.เชียงใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกันและก่อนเข้าประชุมได้ปลูกต้น”ประดู่แดง” เป็นที่ระลึกในครั้งนี้