พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ

และ ต่อมาเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๗-๘ พ.ย.๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ที่ ตม.จว.ปราจีนบุรี โดยมี พ.ต.ท.สมชาย จิตรสงบ สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน