พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันพุธที่๘พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุฯของฝตส.๔ตส.๑ชุดที่๒โดยพ.ต.ท.หญิงเยาวเรศแสงจันทร์รองผกก.ฝตส.๔ตส.๑กับพวกรวม๓นายที่สภ.ห้วยเม็กหน่วยงานในสังกัดภ.จว.กาฬสินธุ์โดยมีพ.ต.อ.ออมสินตรารุ่งเรืองรองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์พ.ต.อ.ประยุทธอรัญโชติผกก.สภ.ห้วยเม็กและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.๔พ.ต.อ.บัญชรมาลีศรีรองผบก.อก.ภ.๔และจากภ.จว.กาฬสินธุ์พ.ต.ท.หญิงศศิร์ภาพรภูตะคามสว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์กับพวกให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
         

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันพุธที่๘พ.ค.๖๒เวลา๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุฯในช่วงเดือนส.ค.๖๒ตามแผนการตรวจสอบประจำปี๒๕๖๒(เพิ่มเติม) สำหรับหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของฝตส.๑ตส.๓ที่ตม.จว.กาฬสินธุ์โดยมีพ.ต.ต.เจษฎาพิมาทัยสว.ตม.จว.กาฬสินธุ์พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
          

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันอังคารที่๗พ.ค.๖๒เวลา๐๙.๓๐น. พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของฝตส.๔ตส.๑ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงปราณีฦาชาผกก.ฝตส.๔ตส.๑กับพวกรวม๓นายที่สภ.หนองกุงศรีหน่วยงานในสังกัดภ.จว.กาฬสินธุ์โดยมีพล.ต.ต.ทินณะรัตน์เพ็ชรพันธ์ศรีผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  พ.ต.อ.ออมสินตรารุ่งเรืองรองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.๔พ.ต.อ.บัญชรมาลีศรีรองผบก.อก.ภ.๔พ.ต.อ.พุฒินันท์อำพันธ์ผกก.สภ.หนองกุงศรีและข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.หนองกุงศรีให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน