สระบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมกับภาคเอกชนซ่อมแซ่มบ้าน​ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปลูกถั่วงอกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ในโครงการ Life must go on…พลังเพื่อก้าวต่อไป ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) แก่นาย​ วิชาญ ต่อสุวรรณ์ โดยมีนางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โอสถสภา ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างโอสถสภา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เพื่อร่วมสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิต ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง เกิดความมั่นใจ และเต็มไปด้วยพลังที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน