นายกขวัญใจเมืองลพบุรี ห่วงใยประชาชนสุขภาพในดวงตา. มองแว่นตาให้แก่ผู้สูงกว่าหนึ่งหมื่นอัน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี  รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า                  นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ“ประชารวมใจห่วงใยสุขภาพดวงตา” รอบที่๑ที่ห้องประชุมด้านหน้าเทศบาลเมืองลพบุรีโดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีดร.จตุรงค์ศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรีคณะกรรมการชุมชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยโครงการ“ประชารวมใจห่วงใยสุขภาพดวงตา” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นโดยการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางสายตาและตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุวัยทำงานและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมสนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติโดยการดำเนินการในครั้งนี้ให้บริการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีซึ่งประกอบด้วยชุมชนบ้านป้อม, ชุมชนสระมโนราห์, ชุมชนท่าขุนนาง, ชุมชนตลาดล่าง, ชุมชนวัดเชิงท่า, ชุมชนประตูชัย, ชุมชนสวนราชานุสรณ์, ชุมชนโกษา๑, และชุมชนโกษา๒ซึ่งจะดำเนินการทั้ง๒๖ชุมชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่๗สิงหาคม๒๕๖๒            ธเนศ    วงศ์ใหญ่    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี   
               

” นายกขวัญใจประชาชน ” ยกทีมงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้บริการใกล้ชิดดุจญาตมิตรของทุกท่าน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี  รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า..
       นายเชาว์  งามรัตนกาญจน์  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงพร้อมทีมงานบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรงกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง  จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2562 ได้มีประชาชนในเขตเทศบาล  ตำบลโคกสำโรง  เข้าร่วมในครั้งนี้กว่านับพันคน      โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง  นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง  เพื่อเข้าถึงชุมชนโดยแท้  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสำโรงจะเข้าถึงประชาชนในชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง..อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรีรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อไปแก้ปัญหาตรงจุด  ในตำบลโคกสำโรง  อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
ธเนศ  วงศ์ใหญ่
สนองแท่นสูงเนิน    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี   
                        

อดีตรัฐมนตรี ประสานของบฯสร้างสะพาน​ ข้ามแม่นํ้าตาปีให้ชาวพุนพิน

อดีตรัฐมนตรี ประสานของบฯสร้างสะพาน​ ข้ามแม่นํ้าตาปีให้ชาวพุนพิน

นายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพานิชย์-อดีตสส.สุราษฏร์ธานี ออกตรวจโครงการสะพานเชื่อมสองฝั่งคลอง ที่ร่วมสนับสนุนประสานผลักดันของบประมาณ จากกรมทางหลวงชนบท ให้ชาวบ้าน ต.ลิเล็ด อ.พุนพินได้มีสะพานข้ามแม่นํ้าตาปีได้สำเร็จ ท่ามกลางความยินดีของชาวพุนพิน สุราษฏร์ธานี โดยมีนายมงคล ภู่เจริญโภค ผอ.ทางหลวงชนบท และนายประพันธ์ เจริญฤทธิ์ ตัวแทนชาวบ้าน ต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

      

      

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ ​รายงาน​