“บิ๊กต๊ะ” เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC)

วันศุกร์ ที่ 17 ก.ค.2563
เวลา 18.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC)
ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จัดกำลังพลออกฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้กับโรงเรียน พื้นที่รอบค่ายฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ อย่างเป็นรูปธรรม

พลตรี วิสันติ สระศรีดา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกำลังพลของหน่วย ลงพื้นที่ดำเนินการ ออกฉีดพ่นหมอกควันพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และสำรวจทำลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้กับสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชนพื้นที่รอบค่ายภูมิพล ในช่วงวันหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนกองทัพบกสองเหล่าสร้าง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ และสวนสาธารณะ หลังเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน และชุมชนพื้นที่รอบค่ายฯ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก ทั้งนำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง , พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่ และเริ่มพบการแพร่ระบาดแล้วในบางพื้นที่

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ลุยกาญจนบุรี กำชับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกคนให้บริการและแนะนำสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ
ณ โรงแรมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ,นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ,นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ , นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ

ในการอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคม ที่เห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ให้นายจ้างสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง และให้ลูกจ้างมีงานทำ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคม การดำเนินชีวิตของลูกจ้างเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมีส่วนให้นายจ้างได้เข้าถึงโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อลดภาระให้แก่สถานประกอบการและผู้ประกันตน

ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางพบกับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร UOB ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องการจ้างงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ในโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ