พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่๒๖เม.ย.๒๕๖๒เวลา๐๙.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของสภ.ท่าธงกก.สส. และกก.ปพ.ภ.จว.ยะลาของฝตพ.ตส.๓ชุดที่๑โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมกับพวกรวม๓นายที่ภ.จว.ยะลาโดยมีพล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดีผบก.ภ.จว.ยะลาพ.ต.อ.นรินทร์ บูสะมัญพ.ต.อ.ธีรยุทธสันติวสัฎฐ์รองผบก.ภ.จว.ยะลาหัวหน้า/ผู้แทนสภ./หน่วยงานทั้งหมดในสังกัดรวม๒๐หน่วยงานและผู้สังเกตการณ์จากภ.๙พ.ต.ต.หญิงจรัสศรีวัฒนะสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๙พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ยะลาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
        

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่อง การจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ หน่วยงานในสังกัด ตร.

วันพฤหัสบดีที่25 เม.ย.62 เวลา10.00 น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านผลการดำเนินงาน(P) เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของสภ.ศรีสาครสภ.ยี่งอและภ.จว.นราธิวาสพร้อมด้วยพล.ต.ต.หญิงชุติมาดีวิไลพันธุ์ผบก.ตส.3 และพ.ต.อ.หญิงสุภาธีระมั่นคงรองผบก.ตส.3 ของฝตพ.ตส.3 ชุดที่2 โดยพ.ต.ท.หญิงสุชาดา
ไชยสงครามรองผกก.ฝตพ.
ตส.3 พร้อมกับพวกรวม3 นายที่ภ.จว.นราธิวาสโดยมีพล.ต.ต.ดุษฎี  ชูสังกิจผบก.ภ.จว.นราธิวาสพ.ต.อ.จีระเดชชมบุญผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาสพร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน./ผู้แทนสภ.ทั้งหมดในสังกัดภ.จว.นราธิวาสและผู้สังเกตการณ์จากภ.9 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน