นายกจำเริญ พาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่องเที่ยว”จัดกิจกรรม”ครอบครัวผาสุก

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย ชุมชนสันเปาโล , ชุมชนประตูผี , ชุมชนวัดเชิงท่า , ชุมชนรามเดโช ๑ , ชุมชนรามเดโช ๒ และ ชุมชนราชมนู ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อศึกษาดูงานด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า เพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

     

     

     

 

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. สำนักข่าวข่าวสืบสวน ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.