สระบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมกับภาคเอกชนซ่อมแซ่มบ้าน​ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปลูกถั่วงอกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ในโครงการ Life must go on…พลังเพื่อก้าวต่อไป ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) แก่นาย​ วิชาญ ต่อสุวรรณ์ โดยมีนางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โอสถสภา ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างโอสถสภา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เพื่อร่วมสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิต ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง เกิดความมั่นใจ และเต็มไปด้วยพลังที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

                                     

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลท่าศาลา ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายอำเภอเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ธเนศ วงศ์ใหญ่ สนอง แท่นสูงเนิน ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี