บมจ.อัครา รีซอร์สเซส มอบกล้าไม้ต้นเหลืองปรีดียาธรให้หน่วยงาน นำไปปลูกเผื่อเป็นศิริมงคล

ตัวแทนบมจ.อัครา รีซอร์สเซส หรือเหมืองทองอัครา ได้นำกล้าไม้ต้นเหลืองปรีดียาธร ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรได้เพาะชำไว้ที่บ้านเขาดิน ม.3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งต้นไม้เหลืองปรีดียาธรนี้ถือเป็นต้นไม้มงคล เป็นต้นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและมีความสวยงาม ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯได้นำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิเช่นโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม,โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมและปลูกตกแต่งภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้สวยงามร่มรื่น

ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา