ลพบุรี ศบบ.ทำบุญอุทิศถวาย สมเด็จย่าในกาสวันสวรรคต

เมื่อเวลา07.30   น. ที่บริเวณลานพระบรมรานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราฯภายในศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.) ต.เขาพระงามอ.เมืองลพบุรีพล.ต.วีรยุทธอินทร์วรผบ.ศบบ. ได้เป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลและครอบครัวทำพิธีตักบาตรอาหารแห้งเพื่ออุทิศถวายแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  ของพระองค์ท่านซึ่งทางศูนย์การบินทหารบกได้จัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกปีทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จย่าที่มีต่อชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราและพระองค์ท่านยังได้พระราชทานพระนามเป็นนามค่ายอีกด้วยซึ่งนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแล้วยังมีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัดลพบุรีและโรงพยาบาลต่าง  ๆ ในจังหวัดลพบุรีและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจึงได้ให้กำลังพลร่วมกันลดละเลิกอบายมุขอีกด้วย      ธเนศ  วงศ์ใหญ่            พีรพลปานเกลียว            ใจรัก  วงศ์ใหญ่              ข่าว/ภาพ    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี                           

ชาวพุทธสตูลร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562

นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2562 ที่วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงต.พิมานอ.เมืองจ.สตูลพร้อมด้วยนางกัญจนาเกลี้ยงเกลานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและพ.อ.ทวีพร  คณะทอง  ผบ.ร.5 พัน.2 / รองผบ.ฉก.ร.5 โดยพระครูวิมลธรรมรส  เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิมอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุนทรธรรมนิเทศแสดงพระธรรมเทศนา  กล่าวถึงความสำคัญเนื่องในวันอาสาฬหบูชามุ่งเน้นการทำความดีรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
     สำหรับพิธีเวียนเทียนในวันนี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ภายในพระอุโบสถฯและนำดอกไม้ธูปเทียนวางบนพานหน้าพระประทานเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  มีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง   
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล