เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม โครงการศึกษาประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเขาพระงามจัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2562 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามเป็นประธานเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมรวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษารวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปณวัดบ่อแก้ว, วัดทุ่งสิงโตและวัดศาลาแดง              ธเนศ  วงศ์ใหญ่  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
               

ปราจีนบุรี สถานเอกอัครราชทูต อัคราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เชิญ19 เอกราชทูต ศึกษาดูงาน!!

สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย  เรียนเชิญคณะเอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยรวม19 ประเทศร่วมประชุมและทัศนศึกษาณ.จังหวัดเสียมเรียบและบันเตียเมียนเจยเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  พร้อมทั้งจัดนำชมนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่11 ถึง14 กรกฏาคม2562
ในช่วงประชุมนั้นได้มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ“นโยบายการต่างประเทศกัมพูชา” “การทูตเศรษฐกิจ” “กัมพูชา: การมองหาโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” “ประวัติปราสาทสำคัญๆของกัมพูชา” และทัศนศึกษาเมืองมรดกโลกอาทิเช่นปราสาทนครวัดปราสาทนครธมปราสาทตาพรมลานช้างพร้อมทั้งนั่งเรือสัมผัสบรรยากาศและชมพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโอมคณะทั้งหมดได้นั่งรถผ่านด่านถาวรปอยเปตช่วงที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบคณะทูตได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ว่าจังหวัดเสียมเสียบส่วนในช่วงขาไปผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันส่วนขากลับคณะได้แวะชมปราสาทบันเตียชมาร์ที่จังหวัดบันเตีนยเจยโดยมีท่านผู้ว่าจังหวัดบันเตรียเมียนเจยเข้าร่วมคณะด้วย…
ภาพ/อมลวรรณCE0
Ambassa dorwrld
และคณะ
ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์