ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ประชุมพบปะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม,การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ.ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบทางการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ได้คืนความสุขให้กับประชาชนโดยการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับราษฎรจากการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ในการเจราจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้​ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคม ให้เห็นผล เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม

 

Details

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบด้านการเงินฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.2562 พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบด้านการเงินฯ การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และการปฏิบัติงาน ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ กก.๑๑ บก.รน. จว.หนองคาย โดยมี พ.ต.อ.นิรันดร์ ปิตะกาศ ผกก.๑๑ บก.รน. พ.ต.ท.ฟุ้ง ชัยนนท์นอก รอง ผกก.๑๑ บก.รน. พ.ต.ท.จีรยุทธ์ นิยมเดช สว.ส.รน.๓ กก.๑๑ บก.รน.และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

              

พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซียและคณะเข้าเยี่ยมคำนับพลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผช. รมต. ประจำกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือข้อราชการ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 พลโท ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซีย  พลตรี ดร. เจนวิทย์ ยามะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศาลรัฐธรรม นูญนาย ประสงค์ นุรักษ์ อดีต สว. 2 สมัย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผช. รมต. ประจำกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือข้อราชการ