เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม โครงการศึกษาประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเขาพระงามจัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2562 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามเป็นประธานเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมรวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษารวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปณวัดบ่อแก้ว, วัดทุ่งสิงโตและวัดศาลาแดง              ธเนศ  วงศ์ใหญ่  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี