พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค.62 เวลา 13:00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๔๖ ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.