ส.นักวิทยุฯ พร้อมจัด ‘ เทพทองพระราชทาน’ หาตัวจริงวงการสื่อ

นาย บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเครื่องกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับ รางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่19 ประจำปี2560-2561 เฟ้นหาสื่อคุณภาพด้านวิทยุและโทรทัศน์พร้อมวางกรอบการคัดเลือกเข้มกว่าทุกครั้ง

“สำหรับรางวัลเทพทองพระราชทานครั้งนี้ ผมในฐานะนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ได้มีการประชุมกรรมการสมาคมเพื่อวางกรอบการทำงานให้รัดกุมหลายขั้นตอน มีทั้งตัวแทนจากสื่อมวลชนชั้นนำร่วมคัดเลือกด้วย เพื่อจะคัดสรรผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถในวงการวิทยุโทรทัศน์จริงๆ เพื่อต่อยอดพัฒนาอาชีพด้านนี้ไปด้วยในตัวในยุคที่สื่อวิทยุโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าจะจัดงานมอบเป็นช่วงเดือนมีนาคมครับ”

สำหรับรางวัลเทพทองพระราชทาน ครั้งที่19 ถูกแบ่งออก ดังนี้ รางวัลประเภทองค์กรดีเด่น ,ประเภท โทรทัศน์ดีเด่น,ประเภท นักวิทยุดีเด่น และประเภทโล่เกียรติยศดีเด่นสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีผู้มารับแบบฟอร์มและกรอกประวัติเป็นจำนวนมากกว่าทุกปี ซึ่งปิดรับไปเมื่อ วันที่9พย.ที่ผ่านมา

     

ข้อมูล/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จ่าหมง คนข่าว น.~รายงาน