จังหวัดอุบลราชธานี.โครงการจิตรอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จังหวัดอุบลราชธานี.โครงการจิตรอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ซึ่งมีจิตรอาสาจำนวน 1,000 คนที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big cleanlng day ในบริเวณของศูนย์ราชการทุกแห่งของอำเภอเดชอุดมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดมและนอกเขตเทศบาล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นี้เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ต่อยอดและเป็นโครงการ อุบลเมืองสะอาด ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ ก่อนใครในสยาม

      

      

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62 เวลา 13:00น.  พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุตาม”แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานผู้เบิก” และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบที่ได้เข้าตรวจไว้ ที่ ตม.จว.เชียงราย หน่วยงานในสังกัด บก.ตม.5 โดยมี พ.ต.อ.เอกกร เจษฎาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สระบุรี_ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าเยียมเด็กและเยาวชนทีถูกควบคุม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11จังหวัดลพบุรี.

ที่สระบุรี/ นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นางกรกช ว่องไว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าทีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เดินทางไปตรวจเยียมเด็กและเยาวชนทีถูกควบคุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งมอบเครืองอุปโภคให้แก่เด็กและเยาวชนทีถูกควบคุมอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมดังกล่าวและในการนี้ได้เยียมชมศูนย์ฝึกและรับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีประจำศูนย์เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนต่อไป

/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

จัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10กุมภาพันธ์. เวลา 08 30 น. ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี. คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี. ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี. จัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 36. ประจำปี 2562. โดยเริ่มจากพิธีสงฆ์. ช่วงเช้า. จากนั้น. ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก. ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี. เป็นประธานเปิดงาน. โดยมี นายยืนยง. จิรัฏฐิติกาล ประธานอนุกรรมการประสานงานฯ. เป็นผู้กล่าวรายงาน. แล้วเป็นการมอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น. และครูดีเด่น. บุคลากร ดีเด่น. จำนวน 83 คน. แล้วเป็นการแสดงของครูเอกชน. จากโรงเรียนต่างๆ. กับ ร่วมรับประทานอาหาร.โดยมีคณะผู้บริหารและครูเอกชนร่วมงานประมาณ. 1800. คน. จนถึงเวลา 15.30 น. ปิดงาน

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี. .