ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี” พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัด ฟังธรรม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี    รายงานข่าวว่า  ในวันนี้  ใน  วันอังคารที่9 กรกฎาคม2562 เวลา07.30 น.
       นายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายอำเภอบ้านหมี่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวลพบุรีร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานโดยงดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และฟังธรรมภายใต้กิจกรรม”ผู้ว่าฯพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณวัดบางผึ้งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
       ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้  ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนชาวลพบุรีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไปซึ่งจังหวัดลพบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆ  ทั้ง11 อำเภอเพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึง
ธเนศ  วงศ์ใหญ่            สนอง  แท่นสูงเนิน          ไพรัตน์    ทองแก้ว    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
                   

ถึงเวลา #ประชาชน ปฏิรูป ไม่ใช่แก็งค์ใคร หรือ คณะใดคณะหนึ่ง

ลดบทบาท#พรรคข้าราชการ
#ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม#สร้างรัฐสวัสดิการ
#ลดอำนาจ#ปฏิรูปอำนาจอธิปไตยทั้ง3
1.อำนาจนิติบัญญัติรัฐสภาทำหน้าที่ตรากฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเสนอกฎหมายเองได้
2.อำนาจบริหารขจัดการคอรัปชั่นเหลือบเกาะกินประเทศเด็ดขาด
3.อำนาจตุลการปลูกจิตสำนึกในการพิจารณาคดีเป็นที่พึ่งของประชาชน
รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเสียสละเพื่อประชาชน
#”ฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”
#ด้วยจิตคารวะ
#กรพด5 เหล่าทัพ
#หนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพและ5 FORCE TV
9/7/2562

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ

วันพฤหัสบดีที่๔ก.ค.๖๒เวลา๐๙.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๒๓-๒๔ม.ค.๖๐(ปีงบประมาณ๒๕๖๐) ที่ตม.จว.ลำปางอ.เมืองลำปางจว.ลำปางโดยมีพ.ต.ท.ชิติพัทธ์ยางสวยสว.ตม.จว.ลำปางและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน