พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน ฯ

วันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯและการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ที่เข้าตรวจหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.นครปฐม ที่ ภ.จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม ผกก.สภ.ในสังกัด จำนวน ๑๓ สภ. พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ำวน รอง ผบก.อก.ภ.๗ ผู้สังเกตุการณ์จากภ.๗ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน