เขตพระนคร จัดกิจกรรมแข่งขัน ฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์กระชับมิตรระหว่างหน่วยงาน ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบ.. ( มีคลิป )

วันเสาร์ 26 มกราคม 62 เวลา 13:30 น. ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบ สำนักงานเขตพระนคร ได้เรงเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบ เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน โดยวันนี้มีทีมนักเตะมาร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม อาทิ
1.ทีมฝ่ายเทศกิจ สนง.เขตพระนคร
2.ทีมตำรวจ สน.พระราชวัง
3.ทีมตลาดยอดพิมาน
4.OBAYACHI

     

 

     

     

 

เบื้องต้นในการจัดการเเข่งขันในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดเเข่งขันคือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ ระหว่างหน่วยงาน โดยผลการแข่งขันจะจบอย่างไร สิ่งที่ทุกๆคนจะได้จากการเเข่งขันในวันนี้คือ ได้เพื่อน มิตรภาพ ความสามัคคี จากการเเข่ง..

———————
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอ ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม พร้อมลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี