พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (OFC)

วันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (OFC) ตามแผนการตรวจระยะยาว ๔ ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ของ ฝตส.๑ ตส.๓ โดย พ.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา พิมพะ ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ พร้อมพวก รวม ๖ นาย ที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ผกก.สส. ผกก.ฝอ. หน.สภ.ทั้งหมดในสังกัดภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

                

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุฯ

และต่อมาเวลา๑๖.๐๐น. ของวันจันทร์ที่๒๔มิ.ย.๖๒เวลา๑๖.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุฯโดยพ.ต.อ.หญิงทิพย์สุดาพิมพะผกก.ฝตส.๑ตส.๓พร้อมพวกรวม๓นายที่สภ.ชะเมาอ.เมืองนครศรีธรรมราชจว.นครศรีธรรมราชโดยมีพ.ต.อ.หญิงอรวรรณปานแก้วรองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชพ.ต.อ.นภดลเพ็ชรขาวเขียวผกก.สภ.ชะเมาและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.๘พ.ต.ต.ไพศาลธารายศสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘และจากภ.จว.นครศรีธรรมราชร.ต.อ.หญิงสุชาดาทิพย์เหรียญรองสว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
               

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการความรู้

นิวส์วันออฟเดอะเวิลค์. รายงานมาว่า. เมื่อวันที่27. มิถุนายน2562. โดยมี
นาวาอากาศเอกชณัฐ  วงศ์ตลาดขวัญผู้อำนวยการกองพัสดุเชื้อเพลิงกรมช่างอากาศฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และคณะฯจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกองทัพอากาศด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้(KM) และเครื่องมือการควบคุมคุณภาพ(QCC) โดยมีนาวาอากาศเอกนภสินธุ์  อินแสนเสนาธิการกองบิน๒ให้การต้อนรับณห้องประชุมกองบังคับการกองบิน๒
ธเนศ.  วงศ์ใหญ่.          ใจรัก. วงศ์ใหญ่.          สนองแท่นสูงเนิน.         ข่าว/ภาพ.   ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี