พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมา ตรวจเยี่ยม การจัดการเงินของกลางในคดีอาญาของหน่วยงานในสังกัด ตร.ของ ฝตพ.ตส.2

สืบเนื่อง ต่อมาเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.62 พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการตรวจสอบด้านการบริหารงาน(M) เรื่อง การจัดการเงินของกลางในคดีอาญาของหน่วยงานในสังกัด ตร.ของ ฝตพ.ตส.2 โดย พ.ต.อ.สมชาย วงศ์พันธ์ลักษณ์ ผกก.ฝตพ.ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สน.สุทธิสาร หน่วยงานในสังกัด บก.น.2 โดยมี พ.ต.อ.ภานุเดช สุขวงศ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผกก.สน.สุทธิสาร พ.ต.ท.สืบพงศ์ กรุณา รอง ผกก.(สอบสวน)สน.สุทธิสาร
พร้อมผู้สังเกตการณ์จาก บช.น.และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 10.30 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
     

     

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.สรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบฯ ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ 2559-2562

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค.62 เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบฯ ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ 2559-2562 ของ ฝตส.1 ตส.3 ที่เข้าตรวจหน่วยงานในสังกัด บก.ตม.3 ที่ บก.ตม.3 โดยมี พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3
พ.ต.อ.ภีรเดช สาระกูล พ.ต.อ.สัญชัยโชคขยายกิจ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.กิติศักดิ์ จรัสร่มเย็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 พ.ต.ท.หญิง ณฤดี หันประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. ผู้สังเกตการณ์จาก สตม.พร้อม ผกก./สวญ./สว.หน.ตม.จว.และด่านตม.ฯและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด บก.ตม.3 เข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน