พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ

วันจันทร์ที่๒๔มิ.ย.๖๒เวลา๐๙.๓๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๒๗-๒๘มี.ค.๖๑(ปีงบประมาณ๒๕๖๑) ที่ตม.จว.นครศรีธรรมราชโดยมีพ.ต.ท.กฤษณกลิ่นขจรสว.ตม.จว.นครศรีธรรมราชและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
             

เปรียบเทียบคำสั่ง #ศาลรัฐธรรมนูญธนาธร -41 ส.ส.

ตามที่มีคำสั่งดังกล่าวของ #ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างจากกรณีของ#นายธนาธรจึง  รุ่งเรืองกิจหัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลถึงเรื่องนี้ไว้ในตอนท้ายของเอกสารดังนี้
อนึ่งคดีที่ #คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ นาย ธนาธร   จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง (เรื่องพิจารณาที่10/2562) ได้ผ่านการสอบสวนของ คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง มาก่อนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีเอกสารประกอบคำร้องเช่นแบบ สสช.1 ระบุสินค้าหรือบริการที่ประกอบการว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์  โรงพิมพ์รับพิมพ์  หนังสือพิมพ์หนังสือจำหน่ายประกอบกับแบบนำส่งงบการเงินที่บริษัทของ นาย ธนาธรจึง  รุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2554-2558 ระบุไว้ชัดเจนว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร และรายได้จากการให้บริการ โฆษณากรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มี คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง
ตอนนี้ต้องมาตามดูว่า ธนาธรและพรรคอนาคตใหม่จะแก้เกมส์อย่างไรครับ
#ด้วยจิตคารวะ
#กรพด5 เหล่าทัพ
#หนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพและ5 FORCE TV
26/6/2562

การประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่26 มิถุนายนกรณีการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า41 ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่ซึ่งจะมีประเด็นที่นายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ยื่นขอให้ศาลจำหน่ายคดีเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือไม่ได้ทำเป็นคำร้องซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561
ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้อง9 ส.ส. เพราะหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อมวชนส่วนอีก32 คนมีมติรับคำร้องและให้มีหนังสือแจ้งคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15 วันโดยทั้ง32 คนไม่ปรากฎเหตุต้องสงสัยให้หยุดปฎิบัติหน้าที่จึงไม่เข้าเงื่อนไขต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่

อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

นายวรวุฒิอินตะมะนายอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่งโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังโป่งได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ภายใต้กรอบแนวคิด“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด”26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนสถานศึกษาองค์กรเยาวชนองค์กรศาสนาสถานประกอบการหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษ  พิษภัยจากยาเสพติดโดยมีนายณัฐพัชร์  ภัทรพิศิษฐ์ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานพร้อมด้วยหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอวังโป่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน2,652 คน
  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย  การจัดแสดงนิทรรศการปัญหายาเสพติด  โดยนายอำเภอวังโป่งได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดการจัดระเบียบสังคมและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกประเภท  เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ  โดยมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี
เดชามลามาตย์/มนสิชาคล้ายแก้วเพชรบูรณ์