พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ประชุมปล่อยแถวการออกปฏิบัติหน้าที่แก่คณะผู้ตรวจสอบภายใน) สตส.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการในสังกัด สตส. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สตส.

 

      

      

      

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงามลพบุรี รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเขาพระงาม. จังหวัดลพบุรี รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ด้านสาธารณสุข รับโล่จากรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระงาม พร้อมด้วยนางน้ำฝน ถือคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านสาธารณสุข จากโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.

     

            

ใจรัก. วงศ์ใหญ่ ข่าว/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาพระงาม. ภาพ/ข้อมูล. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี