พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบดำเนินงาน ด้าน P

วันเสาร์ที่๒๒มิ.ย.๒๕๖๒เวลา๑๓.๐๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดสรุปผลการตรวจสอบดำเนินงานด้านP เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของฝตพ.ตส.๓โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมพวกรวม๓นายที่ภ.จว.กระบี่โดยมีพ.ต.อ.พิษณุอัชนะพรกุลรองผบก.ฯรรท.ผบก.ภ.จว.กระบี่ผกก.สส. ผกก.ฝอ. หน.สภ.ทั้ง๑๓สภ.พร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในสังกัดและผู้สังเกตการณ์จากภ.๘ร.ต.อ.หญิงศิริขวัญ พลประสิทธิ์รองสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
           

” โครงการดีๆป้องกันแก้ไขปัญหาฯ ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่26 มิถุนายนพ.ศ.2562  นางกิตติพรแตงชุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2562 โดยในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคณะกรรมการดำเนินงานผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำสตรีและกลุ่มอาสาสมัคร  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัวและชุมชนต่อไป
              และได้รับเกียรติจากนางขนิษฐาภูษานักพัฒนาสังคมชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานสตรีและครอบครัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีเป็นวิทยากรในโครงการนี้  พร้อมด้วยกำนันสำรวยงามขำกำนันตำบลโคกสำโรงพี่น้องแระชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟัง
ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
ธเนศ.  วงศ์ใหญ่.         ใจรัก. วงศ์ใหญ่
สนอง  แท่นสูงเนิน    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
           

สระบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่26มิถุนายน2562​ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภา​ณ​ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี​(ธรรมยุต)​ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม​ พร้อมพระราชธีราภรณ์​ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี​ (นิกาย)​ ร่วมเป็นประธานคณะสงฆ์​มีนายสมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานฝ่ายฆารวาสมีหัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้บริหารการศึกษา​ องค์การหารส่วนจังหวัดสระบุรี​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​  รัฐวิสาหกิจภาคเอกและประชาชน​ ร่วมพิธี
   ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ​ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก​ ซึ่งคณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์​ ณ​ อุโบสถวัดพระพุทธแสงธรรม​ ตำบลหนองนาก​ อำเภอหนองแค​ จังหวัดสระบุรี​ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน​ ประชาชน​  เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช​ /ดำรงค์ชื่นจินดา​ รายงาน
            

ผู้ว่าฯสระบุรีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่26​มิถุนายน​   2562​ นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและเยาวชนมีนายพีระพล​ตันฑโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน​ มีผู้ร่วมพิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสถานประกอบการผู้ปฎิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามด้านยาเสพติดดีเด่นทั้งส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น  อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
               ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 รัฐบาลและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโดยให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เดือนมิถุนายน2562 เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด”
             ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดมีกิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการของTO BE NUMBER ONE และนิทรรศการการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาชมการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลการแสดงของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีการแสดงของชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน
            

สตูล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันนี้26ม.ย.2562นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด”และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้อ่านคำปราศรัยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี2562 และนำส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติรวมทั้งจะทำความดีให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด
          สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE GOT TALENT 2019  การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  เน้นเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในสังคมเกิดความคิดดีทำความดีมีทักษะชีวิตที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิดรวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษาชุมชนและครอบครัวของทุกคนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและในการป้องกันยาเสพติดด้วย
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
             

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่. ลพบุรี. ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรีรายงาน  มาจากจังหวัดลพบุรีว่า  ในวันนี้(26 มิ.ย.62) เวลา.09.00 น.
พ.ต.ต.สถาพร  ศรีกงพาน  สว.อก.สภ.บ้านหมี่พร้อมด้วยจนท.ชมส.ฯร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่และร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลบ้านหมี่  โดยมีนายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมีนายอำเภอบ้านหมี่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษา
ธเนศ. วงศ์ใหญ่.          สนอง  แท่งสูงเนิน.    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี