ผู้ว่าฯสระบุรีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่26​มิถุนายน​   2562​ นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและเยาวชนมีนายพีระพล​ตันฑโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน​ มีผู้ร่วมพิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสถานประกอบการผู้ปฎิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามด้านยาเสพติดดีเด่นทั้งส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น  อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
               ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 รัฐบาลและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโดยให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เดือนมิถุนายน2562 เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด”
             ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดมีกิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการของTO BE NUMBER ONE และนิทรรศการการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาชมการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลการแสดงของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีการแสดงของชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน
            

สตูล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันนี้26ม.ย.2562นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562 ภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด”และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้อ่านคำปราศรัยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี2562 และนำส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติรวมทั้งจะทำความดีให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด
          สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE GOT TALENT 2019  การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  เน้นเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในสังคมเกิดความคิดดีทำความดีมีทักษะชีวิตที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิดรวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษาชุมชนและครอบครัวของทุกคนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและในการป้องกันยาเสพติดด้วย
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
             

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่. ลพบุรี. ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรีรายงาน  มาจากจังหวัดลพบุรีว่า  ในวันนี้(26 มิ.ย.62) เวลา.09.00 น.
พ.ต.ต.สถาพร  ศรีกงพาน  สว.อก.สภ.บ้านหมี่พร้อมด้วยจนท.ชมส.ฯร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่และร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลบ้านหมี่  โดยมีนายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมีนายอำเภอบ้านหมี่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษา
ธเนศ. วงศ์ใหญ่.          สนอง  แท่งสูงเนิน.    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี
             

กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม แอโรบิค สามัคคี เดิน- วิ่ง ตามโครงการหน่วยทหาร หมูบ้าน ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

พลตรีชาตรีกิตติขจรผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1 ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีเป็นประธานนำกำลังพลพร้อมครอบครัวหน่วยทหารภายในพื้นที่ค่ายเอราวัณตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจากชุมชุมต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดกว่า1,200 คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคสามัคคีเป็นเวลา15 นาทีก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนวิ่งและเดินเฉลิมพระเกียรติฯระยะทาง5 กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมพลังประชารัฐต้านยาเสพติดตามโครงการหน่วยทหารหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตะหนักถึงปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ่งไปจากแผ่นดินไทยตามรอยพระราชปณิฐานของในหลวงรัชกาลที่9 และร่วมถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลปัจจุบันอย่างพร้อมเพียงกัน
          ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดการประกวดวาดภาพของบุตรหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562.         ธเนศ.  วงศ์ใหญ่.           ใจรัก. วงศ์ใหญ่.         สมชายเกตุฉาย. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี
           

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงาน ด้าน P

และต่อมาเวลา๑๖.๐๐น. ของวันศุกร์ที่๒๑มิ.ย.๒๕๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบดำเนินงานด้านP เรื่องการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ของฝตพ.ตส.๓โดยพ.ต.อ.หญิงสุนทรีทวีปสูงเนินผกก.ฝตพ.ตส.๓พร้อมพวกรวม๓นายที่สภ.เมืองกระบี่  จว.กระบี่โดยมีพ.ต.อ.สมเด็จสุขการผกก.สภ.เมืองกระบี่และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมผู้สังเกตการณ์จากภ.๘ร.ต.อ.หญิงศิริขวัญ พลประสิทธิ์รองสว.ฝอ.๔บก.อก.ภ.๘และจากภ.จว.กระบี่พ.ต.ท.หญิงทัศนีย์เจียรศิริรองผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่พร้อมพวกรวม๔นายให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน