ปราจีนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฎิบัติการ 60วัน”แยกก่อนทิ้ง”!!

นายวันลภ ประวัติวงษ์วงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการปฎิบัติการ60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี เห็นชอบและสนับสนุนและร่วมจัดการขยะมูลฝอย และปฎิบัติการ 60
วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่น สำนักงานสีเขียว
(Gree office) สำนักงานปลอดภาชนะโฟมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกติก การจัดการขยะเปียกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแนวนโยบาย”จังหวัดสะอาด” สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นวัน kick off เพื่อกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี และพนักงานการไฟฟ้าในสังกัดรวมถึงประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดภาระและการแก้
ปัญหาของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญในการร่วมมือกันอย่างจริงจังในกิจกรรมแยกก่อนทิ้งในส่วนของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ให้ความ
สำคัญในเรื่องการคัดแยกขยะ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคัดแยกขยะ และได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด โดย ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 นี้มีกิจกรรมที่ภาครัฐ
เน้นย้ำเพื่อให้เกิดผสัมฤทธิ และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการ
จัดการขยะซึ่งเป็นนโยบาย เน้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง…

     

ภาพข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผสข.ปราจีนบุรี/รายงาน…

พล​ตำรวจ​ตรี​ ธีรศักดิ์ สุริวงศ์​ (รอง​ผบช.น.)​ ติดตามสถานการณ์ประจำวันของกองอำนวยการร่วม การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันนี้​ วันจันทร์ที่ 14 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ กอร.ปารุสกวัน 2 บช.น.​: พล​ตำรวจ​ตรี​ ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (รอง​ผบช.น.)​ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์ประจำวันของกองอำนวยการร่วม การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี พล​ตำรวจ​ตรี​ นพปฏล อินทอง รองผู้บัญชาการ​สำนัก​ยุทธศาสตร์​และ​แผน​ กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​แห่งชาติ​ (รอง​ผบช.สยศ.ตร.)​ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

     

     

     

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​