พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น. นำตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

วันนี้ วันเ​สาร์ที่​ 13 ต.ค.61 เวลาประมาณ 18.30 น.พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น.พร้อมด้วยพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1,พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1,และ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน​ ผกก.สน.ชนะสงคราม เดินทางมายัง ท้องสนามหลวง ตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร

     

     

     

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

พล.ต.ต.พันธ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บบส.) รุ่นที่ 7 พร้อมคณะรวม 54 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานวุฒิบัตรพร้อมด้วยเข็มที่ระลึกของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บบส.) เป็นหลักสูตรอบรมระยะยาวให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และผู้ประกอบวิชาชีพในภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีวิธีการศึกษาโดยการฟังบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การจัดทำเอกสารรายงานส่วนบุคคล การศึกษาดูงานองค์กรด้านสื่อหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ –ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพ ในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน รวมทั้งให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ โดยให้ปฏิบัติเป็นประหนึ่งวิถีชีวิต นอกจากนี้ การที่คนต่างอาชีพได้มาอยู่ร่วมกันระหว่างการอบรม ถือเป็นการเกื้อหนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น นำตรวจความเรียบร้อยท้องสนามหลวง กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันเ​สาร์ที่​ 13 ต.ค.61 เวลาประมาณ 09.00 น.พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น.พร้อมด้วย​ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1​ และ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนินผกก.สน.ชนะสงคราม เดินทางมายังท้องสนามหลวง ตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    

 

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น. นำตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมทำบุญตักบาตร น้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

เมื่อวันเสาร์​ที่​ 13 ต.ค.61 เวลาประมาณ 06.20 น.พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น.พร้อมด้วย​พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1​ และ พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผกก.สน.ดุสิต เดินทางมายังพระลานพระราชวังดุสิต ตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     

     

   

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​