เทศบาลตำบลเขาพระงาม. ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตำบลเขาพระงาม จัดทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องวันขึ้นปีใหม่2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

   

. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ นนตรา เหนือนนิล ภาพ/ ศูนย์ข่าว. 5. เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี.