รองผู้บัญชาการทหารบก. เป็นประธานพิธีเนื่องในวันการบินทหารบก.ปีที่.67 ปี

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันการบินทหารบกปีที่ 67 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีพลตรีวีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ได้นำคณะนายทหารให้การต้อนรับ. ธเนศพล. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. พีรพล. ปานเกียว. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี