สระบุรี-เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร”ไร่เขาบัวทอง” raikaobuatong@putlook.co.th มวกเหล็ก

วันที่25ธันวาคม2561​ นายเกียรติศักดิ์​ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงแห่งใหม่และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง​ พื้นที่กว่า109ไร่มีนาย​ บัญชา​ เหล่าอุดมกุล​ ผู้บริหารไร่เขาบัวทองและครอบครัวให้การตอ้นรับกล่าวว่าทางผู้บริหารได้​ แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ในเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อกว่า80ไร่โดยแบ่งเป็นกาีเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่นวัว​กระเบือ แพะ​ แกะไก่​ มีไฮไลที่สำคัญในก่รอนุรักษ์ควายไทยโดยจัดสถานที่คอกควายไทย พื้นที่เหลือจัดเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พักผ่อนย่อนใจพาครอบครัวเข้าศึกษาและชมจุดวิวทุ่งทานตะวันทุ่งแหล่งน้ำแปลงเกษตรไว้ศึกษาดูงานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาผักผ่อนในพื้นที่มวกเหล็กพร้อมตัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาให้กบนักเรียนนักศึกษาประชาชนในและนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการทำไร่เขาบัวทองในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กได้รับการดูแลสนับสนุนกาีดูแลใหเกำลังใจโดยภาครัฐร่วมภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมจัดทำโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเข้าทำงานใช้แรงงานของคนในพื้นที่เรากันพัฒนากันเองโดยมห้เกษตรสามารถนำมาดำรงชีวิตผ่านวิกฤตเศรษฐไปมห้ได้และสร้างรายได้ให้กัยครอบครัวเพิ่มขึ้นและประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในพื้นที่และทางไร่เขาบัวทองได้คิดค่าใช้จ่ายมีแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้ามาประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัวมากขึ้นอีกด้วย

    

     

    

/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน