กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี เข้าคาราวะ และแสดงความยินดีต้อนรับ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีท่านใหม่

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี ได้รับการเปิดเผยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ว่า มี คณะกรรมการวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี และอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรี นำโดย นายทิวากร สงวนพวก ประธานเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับอำเภอเมือง ภาคชุมชน , กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี และอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์ จังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี คนใหม่ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อขอคำปรึกษา คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

   

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ชายชาติ ไข่หงส์ ข่าว/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

“ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุยาจัดปฐมนิเทศน์ผูประณีประนอมประจำศาล”.

วันนี้ 11 ต.ค.61. นางรัชนีกร บุญพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดปฐมนิเทศน์ผู้ประณีประนอมประจำศาลฯ โดยจัดการอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดย นาย(ไวกูรฐ์ สว่างสุรีย์ ) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นตั้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประนอมตระหนักในหน้าที่ ด้านพฤติกรรม-คุณธรรม-จริยธรรม และเสริมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประณีประนอม ด้วยความยุติธรรมเพื่อให้คู่กรณีด้านคดีที่เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านคดีอย่างแท้จริง.

     

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน