พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นาวาอากาศเอกวสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุลผู้บังคับการกองบิน๒พร้อมด้วยคุณศิริพรบัณฑิตศักดิ์สกุลประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน๒นำข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน๒ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีณห้องรับรองกองบังคับการกองบิน๒.             ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5.   เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.   ข่าว/                             สนอง. แท่นสูงเนิน.  ภาพ/ ภูธเนศวงศ์ใหญ่.   ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี
              

ลพบุรี กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน(ลดใช้ถุงเลิกใช้โฟม)

เมื่อเวลา12:00 น  วันที่4มิ.ย.2562 ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก  เลิกใช้กล่องโฟมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
       ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวว่า  จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศโดยทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารภายในสำนักงานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้กล่องโฟมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีร่วมทั้งเป็นการประหยัดเวลาและยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรมีอาหารก็มาตักแบ่งรับประทานกันอย่างสนุกสนานกันเองอีกด้วยโดยจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการได้หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกับบุคลากรในสำนักงาน  ทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่4 มิถุนายน2562 เป็นต้นไป
บรรยายภาพนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ผวจ.ลพบุรีหิ้วปิ่นโตนำคณะข้าราชการของศาลากลางจังหวัดลพบุรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันทุกวันอังคารเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก  เลิกใช้กล่องโฟมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง.  ภูธเนศวงศ์ใหญ่  ข่าว.   ใจรักวงศ์ใหญ่            พีรพลปานเกลียว. ภาพ.   ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
               

จิตอาสาพัฒนาคูคลอง “พื้นที่เขตเทศบาบเมืองลพบุรี’ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ณบริเวณคลองสายบัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างพร้อมเพรียงกันและเทศบาลเมืองลพบุรีนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี, ว่าที่ร้อยโทดร.จตุรงค์ศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี, นำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรีพนักงานครูลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะวัชพืชขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคูคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน2562 และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชนมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป.                        ภูธเนศ. วงศ์ใหญ่. ข่าว. ใจรัก.  วงศ์ใหญ่.    ภาพ  ศูนย์ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ.  จังหวัดลพบุรี.
              

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

และต่อมาเวลา๑๔.๓๐น. ของวันพฤหัสบดีที่๓๐พ.ค๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๑๘-๒๐ม.ค.๕๙(ปีงบประมาณ๒๕๕๙) ที่ตม.จว.ตากอ.แม่สอดจว.ตากโดยพ.ต.อ.แมนรัตนประทีปผกก.ตม.จว.ตากและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
                       

ตามคาด ได้ “นายกฯ 500”

การชิงชัยระหว่างพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตัวแทน7 พรรคประชาธิปไตยใช้เวลาอภิปรายคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกฯข้ามวันจนได้ขานชื่อโหวตเมื่อประมาณ3 ทุ่มที่ผ่านมา
ผลปรากฎว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง  376 เสียงคือได้500 เสียงต่อ244 เสียงงดออกเสียง3 เสียงชนะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นาม“นายกฯ500”

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการบริหาร(M)

วันพฤหัสบดีที่๓๐พ.ค.๖๒เวลา๐๙.๓๐น. พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการบริหาร(M) เรื่องการจัดการเงินของกลางในคดีอาญาของหน่วยงานในสังกัดตร. ของฝตพ.ตส.๒โดยพ.ต.อ.สมชายวงศ์พันธ์ลักษณ์ผกก.ฝตพ.ตส.๒พร้อมพวกรวม๓นายที่สภ.แม่สอดจว.ตากโดยมีพ.ต.อ.อัมพลวงศ์ใหญ่รองผบก.ภ.จว.ตากพ.ต.ท.จิรศักดิ์ศรีธรรมรองผกก.(สอบสวน)ฯรรท.ผกก.สภ.แม่สอดพ.ต.ท.ชาญชัยวีระสว.อก.สภ.แม่สอดพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.แม่สอดและผู้สังเกตการณ์จากภ.๖และภ.จว.ตากให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
                

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

และต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย..๖๐(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ที่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.เดชรพี คงดี ผกก.ตม.จว.เพชรบูรณ์ และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

                                      

พล​ตำรวจ​โท​ สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบช.น.)​ พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้​ วัน​จันทร์ที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง​ : พล​ตำรวจ​โท​ สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบช.น.)​ พร้อมคณะ รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (รอง​ผบช.น.)​ และ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบก.)​ ในสังกัด กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (บช.น.)​ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.62

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​