สระบุรี- โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)​จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือภาคกลางและภาคตะวันออก​

วันที่ 8 มิถุนายน 2562เวลา09.00น.นายพีระพล​ ตัณฑโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธานมี นายอิทธิเดช​ คุลี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)​ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือภาคกลางและภาคตะวันออกให้การต้อนรับมีนาย​ นาร​ถ​ วาจาวุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ นาย​ สาธิต​ แสนยานันท์​ นายกเทศบาลตำบลเสาไห้​ ผู้แทนผู้ปกครอง​ ผู้แทนผู้บรหารสถานศึกษาและคณะครู​ อาจารย์​ โรงเรียนเตรียมทหาร​ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศลงแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือกึ่งอตโนมัติประเภทหุ่นยนต์เตะลูกโทษและโรงเรียนจากต่างๆทุกจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน​ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงานและเพื่อให้ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์หลักวิศวกรรมออกแบบให้เกิดความชำนาญ​ ในการแข่งขัน หุ่นยนต์​ นานาชาติ​ ด้วยเอ็มซัพพลายโดยมีผู้แทนส่วนงานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติจากสมาคมหุ่นยนต์นานาชาติ​ ฮ่องกง ได้ชมหุ่นยนต์ไทยในกิจกรรมให้รู้และการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือโดยอ้างกติกาสากล​ ในการแข่งขัน ที่โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)​ ได้อนุเคราะห์สถานที่การแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน2562นี้/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน