พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

และต่อมาเวลา๑๓.๓๐น. ของวันจันทร์ที่๒๗พ.ค.๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๑๑-๑๒ม.ค.๖๑(ปีงบประมาณ๒๕๖๑) ที่ตม.จว.เพชรบูรณ์จว.เพชรบูรณ์โดยพ.ต.ท.ณวิภาสเทศแย้มสว.ตม.จว.เพชรบูรณ์และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
             

สภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัด โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)

สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงบัตรโครงการประชารัฐร่วมใจต่อต้านยาเสพติด. ปักกลดในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง. จังหวัดลพบุรี.  ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่าเมื่อวันที่31 พ.ค.62 เวลา17.00 – 21.40 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ภูการวิกโชติกเสถียรผกก.ฯพ.ต.ท.สุริวงษ์อินทร์เพชรสวป.ฯพร้อมชุดชมส.ฯเข้าปฏิบัติในหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกิจกรรมของชุมชนดังนี้
1. พบปะประชาชนเพื่อสำรวจสถานภาพ
2. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอาชญากรรมรู้ทันภัยใกล้ตัวและเปิดคลิปวีดีโอเด็กแว๊นท์.           สนอง. แท่นสูงเนิน.  นิวส์วันออฟเดอะเวิลด์.
กิจกรรมนันทนาการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและเล่นเกมกับเด็กๆ
ใจรัก.  วงศ์ใหญ่. ข่าว
สนอง. แท่นสูงเนิน.  ภาพ  นิวส์วันออฟเดอะเวิลด์.  Suzuki ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
                    

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม (Promotion and Development of Tourist Attraction in Khao Pra Ngam Subdistrict) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.

,ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562. ทาง กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม (Promotion and Development of Tourist Attraction in Khao Pra Ngam Subdistrict) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ช่วงที่ 1) โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามเป็นประธาน เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาพระงามทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ โดยได้พาเด็ก และเยาวชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และศูนย์การบินทหารบก

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว / ภาพ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

กองคลังเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารภาครัฐพศ 2560

กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบก่อให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม.

ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว สนอง. แท่นสูงเนิน. ภาพ สำนักข่าวนิวส์วันออฟเดอะเวิลด์. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

และต่อมาเวลา๑๔.๓๐น. ของวันศุกร์ที่๒๔พ.ค.๖๒พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๑๒-๑๓พ.ย.๖๑(ปีงบประมาณ๒๕๖๒) ที่ตม.จว.ขอนแก่นจว.ขอนแก่นโดยพ.ต.ท.อาชีพเจริญสันติสุขสวญ.ตม.จว.ขอนแก่นมอบหมายให้พ.ต.ท.หญิงสุปราณีเรือนใสแก้วสว.ตม.จว.เพชรบุรีและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน