จังหวัดลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรีเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์อปพร.ดีเด่นและสมาชิกอปพร. ดีเด่นที่ได้เสียสละเวลาอุทิศตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและเพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่สาธารณชนเนื่องในวันอปพร.ประจำปี2562
          โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากอำเภอเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและมูลนิธิต่างๆจำนวน580 คนทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรีได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมื่อวันที่22 มีนาคม2562 ที่ผ่านมา
             โอกาสเดียวกันสมาชิกอปพร.จังหวัดลพบุรียังได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตน  ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่และพร้อมที่ช่วยเหลือหน่วยงานราชการด้วยความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละเวลาอุทิศทั้งกำลังกายกำลังใจรวมทั้งความรู้ความสามารถเพื่อคลี่คลายความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆอีกด้วย.                 ใจรักวงศ์ใหญ่. ข่าว/   สมชายเกตุฉาย  ภาพ/   ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
            

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

วันอังคารที่๒๑พ.ค.๖๒เวลา๑๔.๐๐น.พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบฝตส.๑ตส.๓ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่๒๓-๒๔พ.ย.๕๘(ปีงบประมาณ๒๕๕๙) ที่ตม.จว.ระนองโดยมีพ.ต.ท.พิษณุเบี้ยแก้วรองผกก.ฯรรท.ผกก.ตม.จว.ระนองพ.ต.ท.ลักษณ์ปกรณ์ลูกรักษ์พ.ต.ต.ยุติธรรมพันธ์สะอาดสว.ตม.จว.ระนองและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
          

กองสวัสดิการทางสังคมเทศบาลตำบลเขาพระงาม. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

จัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2562 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน2562 แบ่งเป็น2 ช่วงเวลาดังนี้1. เวลา09.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหมู่ที่3, 4, 5, 6 ณวัดบ่อแก้ว2. เวลา13.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหมู่ที่1, 2, 7, 8, 9, 10 ณวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร(วัดเขาพระงาม)              ใจรัก.  วงศ์ใหญ่.           ข่าว/ภาพ.  สำนักข่าวข่าวสืบสวน.  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.

สระบุรี-การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน​ ของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร​ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร​ ภายใต้โครงการการสนับสนุนSME.ปี2562

วันที่23​พฤษภาคม​2562​เวลา10.00น. ผศ.ดร.​กรวินทวิชญ์​ บุญพิสุทธินันท์​ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายสิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ​ SME  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหลังจากที่ดำเนินโครงการสนับสนุนที่ร่วมกลุ่มแบบคลัสเตอร์สมุนไพรจากความสำเร็จในปี2560-2561มีการรวมกลุ่ม​ ต้นน้ำ​ กลางน้ำ​ ปลายน้ำ​ เพื่อให้มีคนรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้ประสบประการณ์ความคิดต่างระหว่างกันทำให้สมาชิกคลัสเตอร์
เป็นการพัฒนาจากการก้าวกระโดดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ก่อให้เกอดการจับจ่ายและการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ในปีนี้2562สสว.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมี2กบุ่ทคือกบุ่มเครือข่ายสมุนไพรที่เข้มแข็งแบะเน้นผลิตภัณฑ์ดพื่อการนำสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญกลุ่มที่2คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์4.0เป็นการดำเนินงานในปีแรกเน้นการร่วมกลุ่มการทำแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งตามความต้องการของกลุ่มคลัสเตอร์ให้เกิดกลุ่มที่มีความแข็งแรงเชิงปฏิบัติการให้กับคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพรซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานระบบการจัดการคลังสินค้าและช่องทางค้าขายบนตลาดออนไลน์แนวทางการเพิ่มยอดขายกับเทคนิคตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพรพร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบPGSและด้านการวางแผนการเงินสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินงานในปี2562ต่อไป
ดำรงค์ชื่นจินดา,ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน
                 

สระบุรี-มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งไม้ผลพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี

ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี  นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งไม้ผลพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อมอบให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา  มีนายโสภนพวกอิ่มผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดสระบุรีนายอำนาจขำมาลัย  เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีรับมอบ
             สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานที่มอบให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งประกอบไปด้วยเมล็ดพันธ์จำนวน20 ชุดมีถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์1 มะเขือยาวโหระพามะเขือเจ้าพระยาบวบหอมน้ำเต้าถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์เบอร์1 คะน้ามะเขือกรอบขาวและพริกขี้หนู  ส่วนกิ่งพันธ์ไม้ผลได้แก่ฝรั่งแดงทับทิมสยาม20 ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้มันและแก้วขมิ้นอย่างละ20 ต้นมะขามเปรี้ยวฝักตรง20 ต้นขนุนทองสินเพชรดำรงเพชรราชาและทองประเสริฐอย่างละ5 ต้นรวม100 ต้น
           ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริได้พัฒนาพันธุ์พืชและมอบให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่อยมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา  ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจะได้นำไปปลูกและขยายผลต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน
           

สตูล เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลอ.เมืองจ.สตูลนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสตูลโดยมีนายวงศกรนุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์รองผอ.รมน.จังหวัดส.ต.(ท) และหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีมติอนุมัติหลักการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่22-28 พฤษภาคม2562 ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดงานมหรสพสมโภชระหว่างวันที่22-24 พฤษภาคม2562 ณบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลโดยวันที่(22 พ.ค. 62) เป็นพิธีเปิดงานฯพร้อมกับส่วนกลางและรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์NBT และMCOT โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและมีการแสดงมหรสพสมโภชซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นจำนวน5 ชุดได้แก่รำถวายพระพรอาศิรวาทร.10 จากรร.ละงูพิทยาคม, การแสดงมโนราห์จากวัดนิคมพัฒนาราม, การแสดงระบำว่าวจากรร.สตูลวิทยา, การแสดง“ตะเลาะเซมังมนังสโตย” จากรร.ละงูพิทยาคมและ, การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากรร.กำแพงวิทยาและในวันที่23 – 24 พ.ค. 62 ยังมีการแสดงอื่นๆอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอีกตลอด2 วัน
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
             

สมาคมช่างภาพและผู้สื่อข่าวประเทศไทย​ พร้อมคณะ​มอบข้าวสาร​ “โครงการ น้องๆ​ อิ่มท้อง พี่ๆ อิ่มบุญ ครั้งที่ 3​ ปี 2562

วันนี้วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 23 พ.ค.62  เวลา11.00​ น. ณโรงเรียนวัดอินทร์​  ต.เสาธงหิน​ อ.บางใหญ่​ จ.นนทบุรี​ : นายเจริญศักดิ์จิรธัญญ์วรภัทรนายกสมาคมช่างภาพและผู้สื่อข่าวประเทศไทย​ เดินทางมาพร้อมคณะนำข้าวสารมามอบให้โรงเรียนวัดอินทร์​ อ.บางใหญ่​ จ.นนทบุรี​ เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในปีการศึกษา2562  จำนวน17 กระสอบและเงินสดจำนวน18,000 บาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเสาธงชาติที่ชำรุดเสียหายจากกรณีน้ำท่วมเมื่อปี2554  ทำให้พื้นเสาธงทรุดตัวลง
โดยนางสาวสิริวรรณสังข์ตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์กล่าวว่าตนเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ยังไม่สามารถจะหางบประมาณมาเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนได้จึงดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมช่างภาพและผู้สื่อข่าวนำข้าวสารและเงินมามอบให้ทำให้ตนนั้นไม่ต้องคอยกังวนเรื่องค่าอาหารของนักเรียน
นายเจริญศักดิ์ฯกล่าวว่าในปีหน้าก็จะมามอบข้าวสารและเงินอีกเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของคณะครูอาจารย์ให้สามารถสอนนักเรียนได้อย่างเต็มที่โดยผ่าน​ “โครงการน้องๆ​ อิ่มท้องพี่ๆอิ่มบุญครั้งที่4 ปี2563”  อีกครั้ง
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ ​รายงาน​