ศาลแรงงานภาค 1 จัดโครงการ ” จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ” จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ศาลแรงงานภาค 1 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอาคารศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) บริเวณถนนรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลแรงงานภาค 1 พระนครศรีอยุธยา.

     

     

     

     

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน/ภาพข่าว